FIK UI Beri Pelatihan bagi Relawan Perawat yang Bertugas di RS Rujukan COVID-19

FIK UI Beri Pelatihan bagi Relawan Perawat yang Bertugas di RS Rujukan COVID-19